ເທດສະການສະຕາດອັບລາວ ບໍລິສັດ LAPNet ກໍໄດ້ຮັບກຽດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນຍາຍເພື່ອນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ບໍລິສັດ LAPNet

ໂພສເມື່ອ 2 years ago


</

ໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 2021 ທີ່ງານເທດສະການສະຕາດອັບລາວ. ໃນງານຄັ້ງນີ້ ບໍລິສັດ LAPNet ກໍໄດ້ຮັບກຽດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນຍາຍເພື່ອນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ບໍລິສັດ LAPNet ໃຫ້ກຽດຂື້ນບັນຍາຍໂດຍ ທ່ານ ນາງ ນີວະສອນ ມາລາທິບ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ LAPNet ຊຶ່ງໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍລິສັດ LAPNet ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການແກ່ສັງຄົມ.