ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ

ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ແຈ້ງເຊີນປະມູນ ອຸປະກອນ Hardware ເພື່ອສ້າງສູນສຳຮອງຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດ LAPNet

ໂພສເມື່ອ 2024-05-23 04:02:12


ພິທີເປີດໂຕການນຳໃຊ້ລະບົບຊຳລະຂ້າມແດນໃນຮູບແບບ QR Code ລະຫວ່າງ ລາວ - ໄທ

ໂພສເມື່ອ 2024-04-04 02:18:38


ພິທີ ເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຊຳລະຂ້າມແດນ QR Code ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໄທ ໂດຍການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ (LAPNet) ແລະ ບໍລິສັດ National ITMX (ITMX)

ໂພສເມື່ອ 2024-03-15 06:51:33

ຂ່າວອື່ນໆ

ທະນາຄານສະມາຊິກ