ບໍລິສັດ LAPNet ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ ສັບປະດາດິຈິຕ໋ອນລາວ ປະຈຳປີ 2022

ໂພສເມື່ອ 1 year ago


ບໍລິສັດ LAPNet ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ ສັບປະດາດິຈິຕ໋ອນລາວ ປະຈຳປີ 2022 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-25 ທັນວາ 2022 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ.