ພິທີລົງນາມສັນຍາວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ພິທີເປີດໂຕການຊຳລະຂ້າມທະນາຄານຜ່ານ LAPNet QR Pay ໃນວັນທີ 06 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ

ໂພສເມື່ອ 5 months ago


ພິທີລົງນາມສັນຍາວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ, ກະຊວງການເງິນ ກັບ ກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊໍາລະສະສາງ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພິທີເປີດໂຕການຊຳລະຂ້າມທະນາຄານຜ່ານ LAPNet QR Pay ແລະລະບົບການຊຳລະພາສີ, ອາກອນ ແລະຄ່າທຳນຽມ Finlink ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນ ແກຣນພາຊ່າ ໃນວັນທີ 06 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ.