ລາຍຊື່ ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບການຊໍາລະທຸລະກຳຍ່ອຍ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ໂພສເມື່ອ 3 years ago


ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບ ລາຍຊື່ ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບການຊໍາລະທຸລະກຳຍ່ອຍ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ເຊິ່ງລາຍລະອຽດທັງໝົດສາມາດ ດາວໂຫລດໄດ້ຕາມລິ້ງ: Download